Ito Ba Talaga Tayo?

Matagal nang natapos ang gulong ito ng isinulat ko to. It took time for me to take this all in. I didn’t think I would actually write anything because I didn’t want to add to the already deafening noise. Continue reading “Ito Ba Talaga Tayo?”